• Werken en Leren Welkom bij Werken & Leren

Voor alle mensen met een langdurende psychiatrische aandoening biedt Werken & Leren verschillende vormen van zinvolle dagbestedingarbeid en educatie. Werken & Leren beschikt over dagactiviteitencentra in alle regio’s van GGz Breburg, waar bezoekers een dagstructuur kunnen opbouwen door middel van (re-)creatieve activiteiten.
Voor mensen met belangstelling voor arbeidstraining of -re-integratie, zijn er arbeidsprojecten zoals het groenbedrijf, horeca of kantoorprojecten.

Trajectbegeleiders kunnen bemiddelen naar een werkplek bij bedrijven en instellingen. Ook zijn er verschillende educatieve projecten en praktische cursussen in sociale vaardigheden of kunnen we begeleiden bij het oppakken van een reguliere opleiding.

Naamsverandering: "Werken & Leren"

Per juni 2016 is de naam DAE veranderd naar "Werken & Leren" en zal de komende tijd veranderen in een kenniscentrum voor Werken & Leren. We gaan activiteiten anders organiseren, meer buiten de muren van de GGz, in de wijk. Daarvoor zoeken we de samenwerking met andere partijen als werkgevers, gemeenten, UWV, RIBW, SMO, Fameus en onze eigen Aanlopen. De bedoeling is om wonen en werken meer in je eigen leefomgeving te organiseren, samen met vrienden, familie en/of mantelzorgers.

Wij zijn een organisatie in beweging. Verandering is spannend, maar dat gaan we met elkaar doen, waarbij jouw welzijn en gezondheid centraal staat. We gaan je bij veranderingen betrekken. Jij weet zelf wat het beste voor je en anders helpen we je daarbij om dat te onderzoeken. Wij luisteren naar je en zoeken hoe we dat betaalbaar kunnen organiseren. Er verdwijnen geen activiteiten zonder dat wij een passend alternatief hebben bedacht en voorgelegd.

Uiteraard blijven we je goed informeren over de ontwikkelingen en nodigen je bij deze van harte uit om mee te denken en doen!

Management Werken & Leren