• Manus Verbruggen 'Welkom bij Centrum Werken & Leren'

Voor alle mensen met een langdurende psychiatrische aandoening biedt Centrum Dagbesteding, Arbeid en Educatie (DAE) verschillende vormen van zinvolle dagbestedingarbeid en educatie. Het centrum beschikt over dagactiviteitencentra in alle regio’s van GGz Breburg, waar bezoekers een dagstructuur kunnen opbouwen door middel van (re-)creatieve activiteiten.
Voor mensen met belangstelling voor arbeidstraining of -re-integratie, zijn er arbeidsprojecten zoals het groenbedrijf, horeca of kantoorprojecten.

Trajectbegeleiders kunnen bemiddelen naar een werkplek bij bedrijven en instellingen. Ook zijn er verschillende educatieve projecten en praktische cursussen in sociale vaardigheden of kunnen we begeleiden bij het oppakken van een reguliere opleiding.